Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Twój koszyk
Ilość produktów: 0 szt. Suma: 0,00 zł

Regulamin

 

Regulamin sklepu MAJSTER

Wstęp
 

1.  Sklep internetowy pod adresem www.sklep.majsterpl.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi MAJSTER S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 25140, tel +48 17 86 68 767, fax: +48 17 86 68 808, nr GG: 20528741, www.majsterpl.pl, e-mail: sklep@majsterpl.pl - dalej oznaczona jako Firma - która jednocześnie jest administratorem danych osobowych.

2.   Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.


 

Oferowane usługi

1.  Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:

·   sprzedaż towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.sklep.majsterpl.pl lub e-maila,

2.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a MAJSTER S.A., ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, KRS 25140.

3.  W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej w wypadku konsumentów mają zastosowanie przepisy ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta Dz.U.2014.827.

4.   Klient w momencie złożenia zamówienia zobowiązany jest potwierdzić swoją świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar.

5.   Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.majsterpl.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30.05. 2014 o prawach konsumenta Dz.U.2014.827 - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

6.   W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.

7.  Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.sklep.majsterpl.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Umieszczone na stronie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktów (głównie kolorystyka) może się różnić od produktów prezentowanych na zdjęciach.

8.   Ceny produktów umieszczone na stronie www.sklep.majsterpl.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT.

9.   Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są dostępne w magazynie Firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Firmy.

10. W przypadku braku wybranego asortymentu we wskazanym oddziale Klientowi proponowana jest wysyłka z magazynu centralnego. Wysyłka wiąże się z dodatkową opłatą, o czym Klient jest informowany mailowo bądź telefonicznie.

10.  Klient uiszcza opłatę za zamówione/zarezerwowane produkty:

      gotówką w momencie odbioru towaru w oddziale, przelewem bankowym bądź przy odbiorze przesyłki kurierskiej


Polityka bezpieczeństwa 

1.  Rejestrując się w www.sklep.majsterpl.pl , klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych, posiada też możliwość ich zmiany. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.sklep.majsterpl.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (j.t.Dz. U.2015.2135).

2.   Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości, promocje wymaga tylko podania adresu e-mail. Wysyłamy e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji.


Dostawa
 

1.  Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta.

2.   Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy przesyłką kurierską:
- zamówienie o wielkości pojedynczej: 2-3 dni robocze,
- zamówienie o wielkości kilku sztuk: 2-5 dni robocze.

3.   Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego sklepie Firmy. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa".


 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

1.   Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepach Firmy lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.

2.   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady.

3.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

4.   W przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, w dowolnym sklepie Firmy, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

5.  Klient zgodnie z ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta Dz.U.2014.827 może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny nawet jeśli towar jest zgodny z umową. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

6.   Prawo odstąpienia wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli dnia w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów.

7.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w §1 ust.1). Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do nin. Regulaminu.

8.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust.1.

9.   Klient dokonujący zwrotu jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż 30 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

10.  Zwracany produkt nie może mieć śladów używania, nie może być uszkodzony i musi być kompletny.

11. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Firmę na wskazane przez Klienta konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

12.  Nie będą przyjmowane zwroty wysłane poprzez formę płatności pobrania przy odbiorze.

13.   W przypadku zwrotu towarów niepełnowartościowych koszty wynikające z jego odesłania do Klienta ponosi Klient.

15.   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe 
 

1.   Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych: do newslettera mailowego oraz SMSowego. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.   Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

3.   Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

4.    Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.